Algemene Voorwaarden

 

Vitamine P is onderdeel van Equi Sense en is opgericht door Joyce de Haan – van Asselt, gevestigd te Soest en ingeschreven onder nummer 50813919 bij de Kamer van Koophandel.

 

Betaling vindt plaats na de sessie, per pin of contant. In het geval van een traject wordt het totale bedrag vooraf voldaan per bank, per pin of contant. Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, dit is na te lezen onder het hoofdstukje tarieven op de website.

 

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van te voren aangekondigd. Een sessie duurt gemiddeld 1 uur en maximaal 1,5 uur, dit is inclusief het voorbereiden en napraten.

 

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, zal de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten €50,-.
Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, per e-mail of door het inspreken van de voicemail. Bij ziekte is overleg mogelijk.

 

Kort overleg, telefonisch of per e-mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Als er toch wat meer tijd nodig is (vanaf een kwartier), wordt de tijd in rekening gebracht. De kosten hiervoor bedragen €20,- per kwartier. Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Vitamine P u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts.

 

De begeleiding van Vitamine P is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Vitamine P sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Vitamine P, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Vitamine P.

 

Vitamine P heeft te allen tijde het recht om een sessie af te lasten of af te breken, als de omstandigheden dit naar de mening van Vitamine P nodig maakt. Vitamine P kan in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten die de coachee heeft gemaakt of die hieruit voortvloeien. Vitamine P stelt in dit geval de coachee(s) zo snel mogelijk een nieuwe datum voor.

 

De coachee verklaart te beschikken over een ziektekostenverzekering en WA verzekering.

 

De coachee verklaart akkoord te gaan met de privacyverklaring, welke te vinden zijn op 
de website van Vitamine P.

 

 

 

Kindercoaching

 

Op verzoek van de coachee of de ouders van de coachee kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Vitamine P zelf gemaakt, de kosten hiervoor bedragen €50,- per uur.

 

Vitamine P is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

Op verzoek van de ouders/verzorgers van het kind bezoekt de coach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Dit bezoek duurt maximaal 5 kwartier en hiervoor wordt een tarief van € 85,- gehanteerd. Is het nodig om het bezoek te verlengen, dan worden er extra kosten in rekening gebracht van € 42,50 per 30 minuten.

 

Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.

 

De ouder/verzorger dient tijdens het kinderconsult telefonisch bereikbaar te zijn. Na een aantal sessies volgt het voortgangsgesprek met de ouders, waarin we de afgelopen afspraken van uw kind bespreken.

Vitamine P - coaching & training, is gevestigd in Soest.
(omgeving Utrecht & Amersfoort)